Βιομηχανικές Σωληνώσεις-Κατασκευές
Σκενδεράνη 4, Βόλος, ΤΚ 38221
Τηλ.: 2421023648, 2421043767
Κιν.: 6944159439
 
Προμηθευτές
Συνεργάτες
Ακολουθήστε μας:
 
 
 
Υπηρεσίες | Πυροσβεστικά δίκτυα
 
[2010-10-25] Πυροσβεστικό Δίκτυο

Αναλαμβάνουμε κάθε είδος πυροσβεστικό δίκτυο.

Το παρακάτω πυροσβεστικό δίκτυο είναι ένα από τα μεγαλύτερα πυροσβεστικά δίκτυα που έχουν κατασκευαστή στην Ελλάδα .Το μεγαλύτερο μέρος του δικτύου είναι με αυλακωτούς συνδέσμους recomb.Επισυνάπτεται παρακάτω ένα μέρος τις μελέτης του πυροσβεστικού δικτύου το όποιο πέρασε από μεροληπτικό έλεγχο τις πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς το εργοστάσιο το οποίο το διαθέτει περιέχει εύφλεκτες πρώτες ύλες

Τεχνικά Χαρακτηριστικά :  Σε μεγάλο τμήμα του εργοστασίου αποθήκες κλπ έχουν εγκατασταθεί τέσσερα κύκλωματα κεφαλών καταιονισμού ύδατος (sprinklers) από ανεξάρτητο υδροδοτικό πυροσβεστικό δίκτυο. Η διανομή  γίνεται από τον κεντρικό συλλέκτη του δίδυμου πιεστικού ηλεκτροκίνητου συγκροτήματος με γαλβανισμένες σιδηροσωλήνες καλύπτοντας όλους τους χώρους που φαίνονται από κάθε άποψη με καταιονιστήρες ½΄΄ σε αποστάσεις περίπου 4.5μΕγκαθίστανται τέσσερα κυκλώματα : Δύο κυκλώματα για τις δυο νέες μεγάλες αποθύκες της επέκτασης, οι οποίες θα διαθέτουν από 128 καταιονιστήρες (2*128=156) παροχής 63 lt/m έκαστος. Το κύκλωμα των υφιστάμενων χώρων εγκαταστάσεων, το οποίο θα διαθέτει 38 καταιονιστήρες παροχής 63 lt./m έκαστος. Το κύκλωμα του νέου αντλιοστασίου – εγκαταστάσεων, το οποίο θα διαθέτει 2+12=14 καταιονιστήρες παροχής 63 lt./m έκαστος. Σύνολο 2*128+38+14=308 καταιονιστήρες παροχής 63lt./m = 371 m3/h Οι καταιονιστήρες θα τροφοδοτούνται από δίκτυο μέσω δεξαμενής χωρητικότητας 130 κ.μ και δίδυμου πιεστικού ηλεκτροκίνητου συγκροτήματος παροχής 250 m3/h, μανομετρικού 6 ατμ και ισχύος 90/80/8.5 HP (κύρια, εφεδρεία και βοηθητική ).

 
πατήστε στις φωτογραφίες για να μεγενθύνετε
 
 
 
site created and hosted by